پارتیشن شیشه سکوریت

پارتیشن شیشه سکوریت

سکوریت کردن  در حقیقت یک عملیات حرارتی است که بر روی شیشه های ساختمانی صورت میگیرد. این عملیات را می توان هم بر روی شیشه های رنگی، هم رفلکس،و هم چاپ شده و یا لعاب خورده نیز انجام داد.شیشه سکوریت در واقع محصولی از شیشه پنجره، رنگی، رفلکس دار، چاپ شده و یا لاکی می باشد.

فواید پارتیشن شیشه سکوریت

شیشه سکوریت در مقایسه با شیشه خام با ضخامت های یکسان، شیشه سکوریت مقاوم تر و دارای استحکام بیشتری میباشد، به شکلی که میتوان این را گفت که مقاومت مکانیکی آن بیشتر از 5 برابر میشود.و چنانچه پارتیشن شیشه سکوریت شکسته شود، شیشه سکوریت به قطعات کوچک با لبه های صیقلی و صاف تبدیل شده که خاصیت برندگی را ندارند. واین موضوع خطر صدمه را به حداقل رسانده است.شیشه سکوریت وقتیکه استحکام، مقاومت در مقابل حرارت و ایمنی مورد نظر باشد حرف اول را میزند.شیشه سکوریت  دارای خاصیت برش و یا فرم دهی نیست و  تمام این  عملیات مانند برش، سوراخ کردن و... بایستی  قبل از سکوریت کردن شیشه انجام شود.

 

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top