کمد دیواری

از  دیوارکاذب برای جداکردن فضای ساختمان وپوشاندن دیوارهای قدیمی استفاده میشود.برروی دیوارکاذب  میتوان ازکاغذدیواری استفاده کرد .قابلیت استفاده از دیوارکاذب درسرویسها وجوددارد.با استفاده ازاکواپنل میتوان ازدیوارکازب به جای دیوارخارجی استفاده کرد.دیوارکاذب توان تحمل باراجر یاسنگ تزیینی رادارد.امکان نصب تلویزیونهای ال سی دی تابلوهای بزرگ کابینت کاشی دروپنجره روی دیوارکاذب وجوددارد.دیوارکاذب درحدپاک کردن بارطوبت قابل شستشومیباشد.عایق مناسب برای صوت ودما ونیزاجرای سریع ازدیگرمزایای دیوارکاذب است.

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top