ایجاد هماهنگی در دکوراسیون فضا با اصل رنگ بندی در پارتیشن

مواردی که در تولید و ساخت بسیاری از سازه ها نقش مهمی را ایفا می کنند، بافت آن سازه، فرم آن و به ویژه رنگ بندی آن سازه را می توان نام برد. ما در اینجا قصد داریم در رابطه با رنگ بندی در دکور و تاثیر آن اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم. رنگ بندی یکی از عوامل بسیار مهم در و تاثیر گذار بر دکور نیز می باشد. زیرا در اولین که افراد وارد یک فضا می شوند، رنگ هایی که در فضا و دکور آنجا استفاده شده تعیین کننده زیبایی خواهد بود. این رنگ بندی می تواند برای مبل، پرده، کفپوش، دیوارپوش و به ویژه در رنگ پارتیشن نیز باشد.

ایجاد هماهنگی در دکوراسیون فضا با اصل رنگ بندی در پارتیشن

در هر موقعیتی و به علاوه در هر فضایی باید متناسب با شرایط و هماهنگ با رنگی که در دکور آن فضا کار شده پارتیشن مورد نظر را انتخاب نمود، تا بتوان زیبایی آنجا را دو چندان کرد. نه اینکه با به کار بردن یک پارتیشن نا مناسب و نا هماهنگ با رنگ بندی دکوراسیون موجود را زشت کرد. برای تزئینات و دکوراسیون های اداری اصل رنگ بندی به عنوان عملی تاثیر گذار در فضا، از اهمیت بیشتری به نسبت برخوردار می باشد. از عوامل مهم در انتخاب رنگ در فضاهای  این چنینی موقعیت فضا، نوع وسیله ای که قرار است استفاده شود و به علاوه از همه مهمتر نظر خود مشتری نیز می باشد.

انتخاب رنگ برای دکوراسیون به ویژه پارتیشن هایی که قرار است در محیط استفاده شود، می تواند در روحیه افراد بسیار موثر باشد و افراد را به محیط جذب کند. به علاوه رنگی که برای پارتیشن های اداری نیز استفاده می شود، می تواند روح و روان کارمندان را تحت تاثیر خود قرار دهد. معمولا در بیشتر موارد در انتخاب پارتیشن برای دکوراسیون اهمیت زیادی قائل نمی شوند، در صورتی که اینکار می تواند تاثیر منفی در نوع دکور و زیبایی آن نیز داشته باشد و همچنین در شرایطی که با اهمیت قلمداد شود، می تواند در محیط باعث آرامش افراد نیز شود.

 ایجاد هماهنگی در دکوراسیون فضا با اصل رنگ بندی در پارتیشن

برای انتخاب و هماهنگی رنگ پارتیشن ها در فضا مهم ترین نقش را طراح آن به گردن دارد و این موضوع جزو وظایف او نیز می باشد.او می تواند در دکوراسیون خانه در صورتی که بخواهد پارتیشن به کار ببرد، از رنگی استفاده کند که کاملا با محیط سازگار و هماهنگ است.

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top