خصوصیات پارتیشن دوجداره آکوستیک

پارتیشن دو جداره آکوستیک و پارتیشن عایق صوتی دارای 5 لایه ام دی اف ملامینه 16 میلیمتری است. در این پارتیشن فضای بین پانل های ام دی اف از فوم سایلنت و عایق صدا می باشد. در محل قرار گیری شیشه در پارتیشن دو جداره آکوستیک عایق صوتی از شیشه های چهار جداره آکوستیک استفاده شده است. شیشه های چهار جداره استفاده شده در پارتیشن دو جداره دو به دو به یکدیگر تشکیل  پانل را می دهد. درون شیشه های دو جداره پارتیشن آکوستیک از گاز میانیی سایلنت آرگون استفاده می شود که این خود  درجه آکوستیکی محصول را افزایش می دهد. شیشه ها و پانل ها در پارتیشن دو جداره آکوستیک عایق صوتی کاملا به هم سیل شده جلوی حداکثر صدا را می گیرد. در بکار گیری پارتیشن های دوو جداره آکوستیک و عایق صوتی باید توجه داشته باشیم  که این نوع پارتیشن ها باعث جلو گیری از صدا می شود که تا سقف کار شده و در صورت اجرای پایین تر آن تاثیر آکوستیکی عایق صوتی آن کاهش می یابد.

با وجود استفاده از شیشه های چهار جداره و پانل های سایلنت در پارتیشن آکوستیک، این پارتیشن از نظر ظاهری کاملا متنوع است و مثل سایر پارتیشن های دو جداره از ترکیب شیشه و پانل های ام دی اف ساخته می شود . پارامتری که آن را متمایز می کند شیشه های چهار جداره و پانل های سایلنت آن می باشد بطوری که در قسمت های شیشه خور از چهار جداره شیشه که دربین آن با گاز میانی سایلنت پر شده را خواهد داشت و در قسمت های پانل نیز دو جداره پانل سایلنت شده و فوم میانی کاملا آنرا سایلنت می کند.در تست میزان صداگیری کارکردی باور نکردنی از خود نشان داده بطوری که بارها در نمایشگاه های خارجی و ایرانی جایزه های زیادی رابه دست آورده است.

پروسه تولید شیشه های دو جداره عایق  پارتیشن شیشه ای آکوستیک

با توجه به نظر کارفرما پارتیشن شیشه ای با شیشه های دو جداره تولید و نصب خواهد شد که البته این در صورتی منطقی می باشد که حتما پارتیشن تا سقف ادامه داشته باشد زیرا  در صورت استفاده پارتیشن شیشه ای در قدهای کوتاه نیاز به استفاده از شیشه های دو جدار عایق صوتی نیست.

عدم محدودیت در طراحی ظاهری پارتیشن آکوستیک

با وجود استفاده از شیشه های چهار جداره و پانل های سایلنت در پارتیشن آکوستیک که درون پارتیشن تعریف شده و هیچگونه تضادی در همسانی با سایر پارتیشن های دوجداره و دکوراسیون و فرنیچر شما نداشته و در ابعاد ، فرم ها و رنگ های متفاوت کاملا قابل ارائه می باشد، این پارتیشن با برند تجاری فیگارو به بازار عرضه می شود.

نصب سریع پارتیشن دوجداره آکوستیک

مشاوران و کارشناسان زبده و کار آزموده پازل ستاپ بعد از انتخاب فرم طراحی شده از طرف کارفرما این محصول را به راحتی و در زمانی کوتاه در محل پروژه نصب می نمایند و هیچ زمان مضاعفی نسبت به سایر پارتیشن های دوجداره صرف نخواهد شد. پارتیشن دو جداره آکوستیک کاملا توانایی ست و همسانی با دکوراسیون داخلی شما را داشته و شما می توانید از کلیه رنگ ها و کالیته های موجود استفاده نمایید . همچنین پانل های آن هیچ گونه محدودیت رنگی ندارند.

قیمت بسیارمناسب پارتیشن دو جداره آکوستیک

واضح است که یکی از موضوعات مورد توجه انتخابی کارفرمایان، مناسب بودن قیمت می باشد . در این راستا ما به دلیل داشتن فازهای تولیدی اختصاصی شیشه های آکوستیک دو جداره و واردات انبوه پانل ها و متریال مصرفی

پارتیشن دو جداره آکوستیک و پارتیشن عایق صوتی دارای 5 لایه ام دی اف ملامینه 16 میلیمتری است. در این پارتیشن فضای بین پانل های ام دی اف از فوم سایلنت و عایق صدا می باشد. در محل قرار گیری شیشه در پارتیشن دو جداره آکوستیک عایق صوتی از شیشه های چهار جداره آکوستیک استفاده شده است. شیشه های چهار جداره استفاده شده در پارتیشن دو جداره دو به دو به یکدیگر تشکیل  پانل را می دهد. درون شیشه های دو جداره پارتیشن آکوستیک از گاز میانیی سایلنت آرگون استفاده می شود که این خود  درجه آکوستیکی محصول را افزایش می دهد. شیشه ها و پانل ها در پارتیشن دو جداره آکوستیک عایق صوتی کاملا به هم سیل شده جلوی حداکثر صدا را می گیرد. در بکار گیری پارتیشن های دوو جداره آکوستیک و عایق صوتی باید توجه داشته باشیم  که این نوع پارتیشن ها باعث جلو گیری از صدا می شود که تا سقف کار شده و در صورت اجرای پایین تر آن تاثیر آکوستیکی عایق صوتی آن کاهش می یابد.

با وجود استفاده از شیشه های چهار جداره و پانل های سایلنت در پارتیشن آکوستیک، این پارتیشن از نظر ظاهری کاملا متنوع است و مثل سایر پارتیشن های دو جداره از ترکیب شیشه و پانل های ام دی اف ساخته می شود . پارامتری که آن را متمایز می کند شیشه های چهار جداره و پانل های سایلنت آن می باشد بطوری که در قسمت های شیشه خور از چهار جداره شیشه که دربین آن با گاز میانی سایلنت پر شده را خواهد داشت و در قسمت های پانل نیز دو جداره پانل سایلنت شده و فوم میانی کاملا آنرا سایلنت می کند.در تست میزان صداگیری کارکردی باور نکردنی از خود نشان داده بطوری که بارها در نمایشگاه های خارجی و ایرانی جایزه های زیادی رابه دست آورده است.

پروسه تولید شیشه های دو جداره عایق  پارتیشن شیشه ای آکوستیک

با توجه به نظر کارفرما پارتیشن شیشه ای با شیشه های دو جداره تولید و نصب خواهد شد که البته این در صورتی منطقی می باشد که حتما پارتیشن تا سقف ادامه داشته باشد زیرا  در صورت استفاده پارتیشن شیشه ای در قدهای کوتاه نیاز به استفاده از شیشه های دو جدار عایق صوتی نیست.

عدم محدودیت در طراحی ظاهری پارتیشن آکوستیک

با وجود استفاده از شیشه های چهار جداره و پانل های سایلنت در پارتیشن آکوستیک که درون پارتیشن تعریف شده و هیچگونه تضادی در همسانی با سایر پارتیشن های دوجداره و دکوراسیون و فرنیچر شما نداشته و در ابعاد ، فرم ها و رنگ های متفاوت کاملا قابل ارائه می باشد، این پارتیشن با برند تجاری فیگارو به بازار عرضه می شود.

نصب سریع پارتیشن دوجداره آکوستیک

مشاوران و کارشناسان زبده و کار آزموده پازل ستاپ بعد از انتخاب فرم طراحی شده از طرف کارفرما این محصول را به راحتی و در زمانی کوتاه در محل پروژه نصب می نمایند و هیچ زمان مضاعفی نسبت به سایر پارتیشن های دوجداره صرف نخواهد شد. پارتیشن دو جداره آکوستیک کاملا توانایی ست و همسانی با دکوراسیون داخلی شما را داشته و شما می توانید از کلیه رنگ ها و کالیته های موجود استفاده نمایید . همچنین پانل های آن هیچ گونه محدودیت رنگی ندارند.

قیمت بسیارمناسب پارتیشن دو جداره آکوستیک

واضح است که یکی از موضوعات مورد توجه انتخابی کارفرمایان، مناسب بودن قیمت می باشد . در این راستا ما به دلیل داشتن فازهای تولیدی اختصاصی شیشه های آکوستیک دو جداره و واردات انبوه پانل ها و متریال مصرفی پارتیشن دوجداره قیمت تمام شده محصول را  با سودی اندک به شما عرضه خواهیم کرد.

تنوع طرح و رنگ در طراحی  پارتیشن عایق صوت آکوستیک

با وجود استفاده از شیشه های چهار جداره و پانل های سایلنت در پارتیشن آکوستیک، این پارتیشن از نظر ظاهری کاملا متنوع بوده ومانند  پارتیشن های دو جداره دیگر از ترکیب شیشه و پانل های ام دی اف ساخته شده است.پارتیشن دو جداره آکوستیک همسانی با دکوراسیون داخلی شما را خواهد داشت و شما می توانید از کلیه رنگ ها و کالیته های موجود استفاده کنید. همچنین پانل های آن هیچ گونه محدودیت رنگی ندارند.

 

 

 

 

دوجداره قیمت تمام شده محصول را  با سودی اندک به شما عرضه خواهیم کرد.

تنوع طرح و رنگ در طراحی  پارتیشن عایق صوت آکوستیک

با وجود استفاده از شیشه های چهار جداره و پانل های سایلنت در پارتیشن آکوستیک، این پارتیشن از نظر ظاهری کاملا متنوع بوده ومانند  پارتیشن های دو جداره دیگر از ترکیب شیشه و پانل های ام دی اف ساخته شده است.پارتیشن دو جداره آکوستیک همسانی با دکوراسیون داخلی شما را خواهد داشت و شما می توانید از کلیه رنگ ها و کالیته های موجود استفاده کنید. همچنین پانل های آن هیچ گونه محدودیت رنگی ندارند.

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top